Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Lietuvas iela 49, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 17.martā plkst.9:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza iela 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Lietuvas iela 49, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54480060523, kas sastāv no zemes vienības 0,1426 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480060515 un būves 1308,70 m² platībā ar kadastra apzīmējumu 54480060296001. 

Izsoles sākumcena 1057 EUR, izsoles solis 100 EUR. 

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā drošības nauda 105,70 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 10.martam plkst. 12:00.

Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031.