Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Dzelzceļnieku iela 9-6, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 17.martā plkst.10:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza iela 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Dzelzceļnieku iela 9-6, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54489000671, kas sastāv no dzīvokļa 61,4 m² platībā un kopīpašuma 614/3048 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060564001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060564002, zemes ar kadastra apzīmējumu 54480060564.

Izsoles sākumcena 1700 EUR, izsoles solis 100 EUR. 

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā drošības nauda 170 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 10.martam plkst. 12:00.

Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031. 

Izsoles noteikumi