Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Zemgalieši”-2, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 19.martā plkst. 11:00 Sesavas pagasta pārvaldē Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Zemgalieši”-2, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 54749000227, kas sastāv no  dzīvokļa 87,4 m², kopīpašuma 874/4320 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54740060049001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54740060049. 

Izsoles sākumcena 400 EUR, izsoles solis 30 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē jāiemaksā drošības nauda 40 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. 

Pieteikumu par dalību izsolei  jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 10.martam plkst. 17.00.

Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497. 

Izsoles noteikumi