Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Atklāta otra mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam Tērvetes iela 28-2, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 19.martā plkst.9:00 Vilces pagasta pārvaldē, Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu otro mutisko izsoli nekustamam īpašumam Tērvetes iela 28-2, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54909000209, kas sastāv no dzīvokļa 45,2 m² platībā, kopīpašuma 452/2497 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54900030206001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54900030206.

Izsoles sākumcena 500,00 EUR, izsoles solis 30,00 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 50,00 EUR un izsoles dalības maksa 50,00 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 16.martam plkst.17:00.

Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni  26430730. 

Izsoles noteikumi