Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Atklāta otra mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Mežrozes”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 9.martā plkst.10:00 Valgundes pagasta pārvaldē, Celtnieku ielā 35, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu otro mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Mežrozes”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54860100560, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54860100231 - 0,65 ha platībā.

Izsoles sākumcena 960,00 EUR, izsoles solis 50,00 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 96,00 EUR un izsoles dalības maksa 50,00 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Valgundes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 4.martam plkst.17:00. 

Izsoles noteikumi