Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Atklāta otra mutiska izsole ar augšupejošu soli nekustamam īpašumam “Šļūkas”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 19.martā plkst.10.00 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu otro mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Šļūkas”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54920040131, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54920040131, platībā 1,13 ha 1935/2131 domājamām daļām. 

Izsoles sākumcena 2400,00 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 240,00 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 12.martam plkst.17:00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26261569.

Izsoles noteikumi