Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Celmāji” Platones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Celmāji” Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54709000254.

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētus valsts dzīvokļa īpašumu:

  • Nr.4 “Celmāji”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54709000254. Izsoles sākumcena EUR 900.00. Izsoles solis - EUR 50.00. Nodrošinājums – EUR 90.00.

Izsoles sākums – 27.03.2020., izsoles noslēgums – 27.04.2020. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 16.04.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi

Saskaņot objektu apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.