Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Bori”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 9.aprīlī plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Bori”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54560050042, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54560050042 – 2,06 ha platībā. 

Izsoles sākumcena 9000,00 EUR, izsoles solis 300,00 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 900,00 EUR un izsoles dalības maksa 50,00 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 6.aprīlim plkst.17:00. 

Izsoles noteikumi