+A A
Sestdiena, 27. Februāris, 2021
Līva, Līvija, Andra

Atklāta mutiska izsole dzīvokļa īpašumam Pūpolu iela 7-2, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 9.aprīlī plkst.10:30 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli dzīvokļa īpašumam Pūpolu iela 7-2, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54569000460, kas sastāv no dzīvokļa 29,4 m² platībā un kopīpašuma 294/2362 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54560010089001 un  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54560010089.

Izsoles sākumcena 1400,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 140,00 EUR un izsoles dalības maksa 50,00 EUR. \

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 6.aprīlim plkst.17:00. I

zsolāmo objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.

Izsoles noteikumi