+A A
Sestdiena, 28. Novembris, 2020
Rita, Olita, Vita

Atkārtota otra atklāta mutiska izsole dzīvokļa īpašumam Kastaņu ielā 4-3, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 23.aprīlī plkst.9:00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu otro atklātu mutisko izsoli dzīvokļa īpašumam Kastaņu ielā 4-3, Bērvircavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54749000225, kas sastāv no dzīvokļa 64,3 m² platībā un kopīpašuma 606/12923 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54740070267001 un  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54740070267. 

Izsoles sākumcena 3200,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 320,00 EUR un izsoles dalības maksa 50,00 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 20.aprīlim plkst.12:00.

Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.

Izsoles noteikumi