Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atkārtota otra atklāta mutiska izsole dzīvokļa īpašumam Celtniecības iela 18-8, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 21.aprīlī plkst.9:00 Elejas pagasta pārvaldē, Dārza ielā 5,Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atkārtotu otro atklātu mutisko izsoli dzīvokļa īpašumam Celtniecības iela 18-8, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54489000665, kas sastāv no dzīvokļa 26,2 m² platībā un kopīpašuma 262/2536 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060458001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060458002 un  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54480060458.

Izsoles sākumcena 760,00 EUR, izsoles solis 50,00 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 76,00 EUR un izsoles dalības maksa 50,00 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 20.aprīlim plkst.12:00.

Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031. 

Izsoles noteikumi