Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Dacia Logan

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada  21 .aprīlī plkst. 10.00 Pasta ielā 37, Jelgavā rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – transportlīdzeklim Dacia Logan , valsts reģistrācijas Nr. HA 1139, izgatavots 2008.gadā.

Izsoles sākumcena ir 1200 EUR (viens tūkstotis divi simti euro), t.sk. PVN.

Augstāk solīšanai tiek noteikts izsoles solis: 50 EUR

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir 120 EUR.

Izsoles dalības maksa ir 50 EUR.

Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Jelgavas novada pašvaldības administrācijas ēkā Pasta-37, Jelgavā ne vēlāk, kā līdz 2020.gada  20.aprīlim  plkst. 17.00.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, apskati saskaņojot pa tel.26633896 (Jānis Šmits).

Izsoles noteikumi