Svētdiena, 9. Maijs, 2021
Klāvs, Einārs, Ervīns

Jelgavas novada pašvaldība meklē telpas savu pakalpojumu nodrošinājumam

Drukāt
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA,TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
“Nedzīvojamo telpu noma pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vajadzībām”
identifikācijas Nr. JNP 2016/52

 

Nepieciešamais telpu nodrošinājums:

Pasūtītāja prasības nomā piedāvājamajām nedzīvojamajām telpām
Pretendenta piedāvājums
1. telpu platība, ne mazāka kā 1300 m2
 
2. Tās atrodas Jelgavā, līdz 0,3 km attālumā no Pasta ielas 37.
 
3. ne mazāk kā 10 autostāvvietas pie ēkas, kurā atrodas telpas.
 
4. ne mazāk kā viens sanitārais mezgls, uz 200 m2
 
5. elektrības pieslēgums
 
6. ārtgaitas interneta pieslēgums
 
7. vides pieejamība
 
8. telekomunikāciju pieslēgums
 
9. rezerves izeja no telpām
 
10. telpas vēdināmas, ar kondicionēšanas /ventilācijas sistēmām, kā arī telpu iznomātājam nedrīkst būt pretenziju pret telpu vēdināšanu darbiniekiem nepieciešamā laikā un biežumā
 
11. normatīvajiem aktiem atbilstošs apgaismojums un mikroklimats, tai skaitā gaisa temperatūru telpās
 
12. diennakts apsardze, ugunsaizsardzības sistēma
 
13. telpas un komunikācijas  labā stāvoklī, bez sienu, griestu, grīdas u.c. defektiem
 
14. ēka, kurā atrodas telpas, ir nodotas ekspluatācijā (jāiesniedz apliecinoša dokumenta kopija)
 
15. telpas veido vienotu Jelgavas novada pašvaldības  darba vidi, tās iespējams norobežot no pārējās  ēkas
16. Ja telpas atrodas 4.stāvā un augstāk, ēkā jābūt liftam
 
 

 Pretendents telpām var nodrošināt sekojošus apkalpošanas pakalpojumus:

Pasūtītāja prasības
Pretendenta piedāvājums
1.Inženiertehnisko sistēmu regulāra uzturēšana (elektrosadales tīklu, iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas  t.sk.)
 
2.Ugundrošības sistēmu apkope un uzturēšana, t.sk. drošības sistēmu apkope un uzturēšana
 
3.Koplietošanas telpu remonts un uzturēšana
4.Cieto sadzīves atkritumu izvešana
 
5. Mitruma uzsūcošo paklāju nodrošināšana pie ieejas durvīm ēkā, to maiņa ne retāk, kā reizi nedēļā
 
6. Logu tīrīšana telpās vienu reizi gadā (aprīlis-maijs)
 
7.Ugundzēšamo aparātu apkope atbilstoši normatīvo aktu regulējumam
 
8. Deratizāciju un dezinfekciju pēc nepieciešamības
 
9. Saimniecisko darbu veikšana (izdegušo apgaismes ķermeņu nomaiņa, kosmētisko remontu veikšana)