AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”ar augšupejošu soli pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Pēteri”, Platones pagastā, Jelgavas novadā

23.04.2020

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Pēteri”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5470 900 0258, izsoles sākumcena EUR 1 800.00, izsoles solis – EUR 100.00, nodrošinājums – EUR 180.00

Izsoles sākums – 30.04.2020., izsoles noslēgums – 01.06.2020. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 20.05.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem .

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi šeit.

Saskaņot objekta apskates laiku var AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.