Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Atkārtota atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Kārniņi 8”, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 11.jūnijā plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā rīko atkārtotu atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Kārniņi 8”, Kārniņos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54560010092, kas sastāv no zemes vienības 0,3040 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560010092 un uz tās esošas dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54560010092001, adrese: Pūpolu iela 12, Kārniņi, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.

Izsoles sākumcena 2800 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 280 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 26309131.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 8.jūnija plkst.17:00.

Izsoles noteikumi