+A A
Piektdiena, 29. Maijs, 2020
Raivis, Raivo, Maksis

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Draudzības iela 4-14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

  Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 2.jūnijā plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Draudzības iela 4-14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54119000877, kas sastāv no dzīvokļa 26,3 m² platībā, kopīpašuma 263/21381 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54110010014001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54110010014. 

Izsoles sākumcena 3400 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 340 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 2.jūnija plkst.9:00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 25768966.

Izsoles noteikumi