Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska atkārtota trešā izsole dzīvokļa īpašumam Celtniecības iela 18-1, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 21.jūlijā plkst.9.00 Elejas pagasta pārvaldē, Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku atkārtotu trešo izsoli dzīvokļa īpašumam Celtniecības iela 18-1, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54489000644, kas sastāv no dzīvokļa 29,7 m² platība, kopīpašuma 317/2536 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480060458001, būves ar kadastra apzīmējumu 54480060458002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54480060458.

Izsoles sākumcena 460 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 46 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 20.jūlija plkst.12.00.

Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031.

Izsoles noteikumi