Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Rakstiskas atkārtotas otrās izsoles piedāvājumu atvēršana dzīvokļa īpašumam “Zemgalieši”-2, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 18.jūnijā plkst.9:00 Sesavas  pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas atkārtotas otrās izsoles piedāvājumu atvēršanu dzīvokļa īpašumam “Zemgalieši”-2, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr., kas sastāv no dzīvokļa 87,4 m² platībā, kopīpašuma domājamajām 874/4320 daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54740060049001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54740060049.

Izsoles sākumcena 320 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 32 EUR un izsoles dalības maksa 50,00 EUR.

Piedāvājumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 15.jūnija plkst.09:00.

Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni 26425497.