Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Smilšu iela 16, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 11.jūnijā plkst.10:00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Smilšu iela 16, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020696, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820020679, platība 1,2346ha.

Izsoles sākumcena 16713 EUR, izsoles solis 500 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1671,30 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9.jūnijam plkst.16:00. 

Izsoles noteikumi