Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Pirts iela 1, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 16.jūnijā plkst.10:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Pirts iela 1, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54960040376, kas sastāv no zemes vienības 0,3354 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54960040376 un uz tās esošas būves-pirts ar kadastra apzīmējumu 54960040376001, adrese: Pirts iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas nov. 

Izsoles sākumcena 4100 EUR, izsoles solis 300 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 410 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22016330.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 11.jūnija plkst.17:00. 

Izsoles noteikumi