Ceturtdiena, 17. Jūnijs, 2021
Artis, Artūrs

Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam “Jaunsvirlaukas pils”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 9.jūlijā plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam “Jaunsvirlaukas pils”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54560110141, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 1,00 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560110141 un uz tās esošām būvēm – administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54560110141001 un divām saimniecības ēkām ar kadastra apzīmējumiem 54560110141003 un 54560110141004. 

Izsoles sākumcena 12600,00 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1260,00 EUR un izsoles dalības maksa 50,00 EUR.

Piedāvājumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9.jūlija plkst.09:30.

Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni 26106900.