Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Baložu iela 54, Atpūtā, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 8.jūlijā plkst.10:00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Baložu iela 54, Atpūtā, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820010346, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,1169 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54820010565. 

Izsoles sākumcena 3500 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 350 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 6.jūlija plkst.17:00. 

Izsoles noteikumi