Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Atklāta mutiska atkārtota (piektā) izsole ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Jaunā Zizma 5”-3, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 7.jūlijā plkst.9:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā  rīko atklātu mutisku atkārtotu piekto izsoli ar lejupejošu soli nekustamajam īpašumam “Jaunā Zizma 5”-3, Elejas pagastā, Jelgavas novadā  ar kadastra Nr.54489000650, kas sastāv no dzīvokļa 47,8 m² platībā un kopīpašuma 478/3567 domājamajām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54480020016006. 

Izsoles sākumcena 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10 EUR un dalības maksa 50 EUR.

Piedāvājumi izsolei jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē  ne vēlāk kā līdz 2020.gada 6.jūlija plkst.12:00.

Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031. 

Izsoles noteikumi