Ceturtdiena, 4. Marts, 2021
Enija, Alise, Auce

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Kia Sportage

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 30.jūnijā plkst. 10:00 Platones pagasta pārvaldes telpās, Atspulgu iela 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā, LV-3021, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Kia Sportage, valsts reģistrācijas GU 3518, izgatavots 2007.gadā.

Izsoles sākumcena ir 924 EUR (deviņi simti divdesmit četri euro) t.sk. PVN.

Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk, kā līdz 2020.gada 30.jūnijam  plkst. 09:30.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir 92,40  EUR.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, apskati saskaņojot pa tel.26633896.