Trešdiena, 8. Decembris, 2021
Gunārs, Vladimirs, Gunis

Atklāta mutiska izsole galvenai cirtei 0,088 ha platībā nekustamā īpašuma „Lielvircavas kapi”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, zemes vienībā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 12.augustā plkst.10.00 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli galvenai cirtei 0,088 ha platībā nekustamā īpašuma „Lielvircavas kapi”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra numurs 54700070266, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 54700070266. 

Kopējā koku krāja saskaņā ar cirsmas novērtējumu ir 32,34 m³.

Izsoles sākumcena 360 EUR, izsoles solis 30EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 36 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR. 

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 10.augusta plkst.18.00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 29254629. 

Izsoles noteikumi