Trešdiena, 12. Maijs, 2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Beltes dīķi”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 11.augustā plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Beltes dīķi”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54310030227, kas sastāv no zemes vienības 8,93ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54310030227.

Izsoles sākumcena 20400 EUR, izsoles solis 800 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 2040 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 10.augusta plkst.18.00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 25768966. 

Izsoles noteikumi