Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Vārpas 2”-3, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 25.augustā plkst.11:30 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Vārpas 2”-3, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54629000426, kas sastāv no dzīvokļa 23,2 m2 platībā, kopīpašuma 232/2369 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54620080084001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54620080084. 

Izsoles sākumcena 900 EUR, izsoles solis 50 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 90 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 19.augusta plkst.17:00.

Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253. 

Izsoles noteikumi