Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Rosības iela 9”, Tušķi, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 25.augustā plkst.10:30 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Rosības iela 9”, Tušķi, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54620100992, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,1164 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620100992. 

Izsoles sākumcena 4100 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 410 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 19.augusta plkst.17:00. 

Izsoles noteikumi