Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Agro 25”, Tušķi, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 25.augustā plkst.9:30 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Agro 25”, Tušķi, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54620100739, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,071 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620100739.

Izsoles sākumcena 2300 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 230 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 19.augusta plkst.17:00. 

Izsoles noteikumi