Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Apogi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 25.augustā plkst.9:00 Līvbērzes pagasta pārvaldē, Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Apogi”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54620070126, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620070077. 

Izsoles sākumcena 13700 EUR, izsoles solis 500 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1370 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 19.augusta plkst.17:00. 

Izsoles noteikumi