Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Viesturi 304”, Viesturciemā, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 27.augustā plkst.11:00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Viesturi 304”, Viesturciemā, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54520030951, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,0641 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54520030951. 

Izsoles sākumcena 2100 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 210 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 24.augusta plkst.17:00. 

Izsoles noteikumi