Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Līgotnes 1”-14, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 27.augustā plkst.9:00 Glūdas pagasta pārvaldē, Skolas iela 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisko izsoli nekustamam īpašumam “Līgotnes 1”-14, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54529000448, kas sastāv no dzīvokļa 64,7 m2 platībā, kopīpašuma 647/7297 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 54520050061001 un zemes  vienības ar kadastra apzīmējumu 54520050061. 

Izsoles sākumcena 5100 EUR, izsoles solis 300 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 510 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi par dalību izsolei jāiesniedz Glūdas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 24.augusta plkst.17:00.

Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš sazinoties pa tālruni 26109253.

Izsoles noteikumi