+A A
Sestdiena, 16. Janvāris, 2021
Lida, Lidija

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Dacia Logan, valsts reģistrācijas Nr. HA 1139

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 28. jūlijā, plkst. 10:00 Pasta ielā 37, Jelgavā, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Dacia Logan, valsts reģistrācijas Nr. HA 1139, izgatavots 2008.gadā.

Izsoles sākumcena 480 EUR (četri simti astoņdesmit euro), t.sk. PVN.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir - 48 EUR.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar transportlīdzekļa atsavināšanas izsoles noteikumiem, kā arī ar tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo transportlīdzekli un ir Izsoles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz Izsoles rīkotāja norīkots pārstāvis – Jānis Šmits (tel.26633896).

Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Jelgavas novada pašvaldības administrācijas ēkā Pasta ielā 37, Jelgavā ne vēlāk, kā līdz 2020.gada  27.jūlijam  plkst. 17.00.

Izsoles noteikumi