Svētdiena, 9. Maijs, 2021
Klāvs, Einārs, Ervīns

Atklāta mutiska nomas tiesību izsole nedzīvojamām telpām “Veckastaņi”, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 28.jūlijā plkst.10:00 Zaļenieku pagasta pārvaldē, Centra ielā 9 Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.

Informācija:

Nosaukums, atrašanās vieta
“Veckastaņi”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads
Ēkas kadastra apzīmējums
54960040101002
platība
430,8 m2
Ēkas galvenais lietošanas mērķis
Lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas
Izsoles sākuma nomas maksa
107,7 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Nomas līguma termiņš
5 gadi

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 10,77 EUR, ar norādi „ Izsoles drošības nauda noliktavai Zaļenieku pag.” un dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „ Izsoles dalības maksa noliktavai Zaļenieku pag.”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Zaļenieku pagasta pārvaldē, tīmekļvietnē www.jelgavasnovads.lv. Pieteikumi izsolei jāiesniedz Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 27.jūlijam plkst.17.00. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 22016330.