Rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršana nekustamajam īpašumam “Jaunsvirlaukas pils”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā

31.07.2020

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 10.septembrī plkst.10:00 Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē, Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, rīko rakstiskas izsoles piedāvājumu atvēršanu nekustamajam īpašumam “Jaunsvirlaukas pils”, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54560110141, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības 1,00 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54560110141 un uz tās esošām būvēm – administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54560110141001 un divām saimniecības ēkām ar kadastra apzīmējumiem 54560110141003 un 54560110141004.

Izsoles sākumcena 7000 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 700 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Piedāvājumi izsolei jāiesniedz Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 10.septembra plkst.09:30.