Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam „Bebru mežs”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 10.septembrī plkst.09:30 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam „Bebru mežs”, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54620090150, kas sastāv no neapbūvētas meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54620090119 - 2,55 ha platībā, tai skaitā 1,66 ha mežaudze. 

Izsoles sākumcena 2835 EUR, izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 283,50 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 4.septembra plkst.15:00.