Svētdiena, 9. Maijs, 2021
Klāvs, Einārs, Ervīns

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Ziedonis 68” Tušķos, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 10.septembrī plkst.10:30 Līvbērzes pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Ziedonis 68” ar kadastra Nr.54620100829, Tušķos, Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,166 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54620100829.

Izsoles sākumcena 10500 EUR, izsoles solis 500 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1050 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Līvbērzes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 4.septembra plkst.15:00.

Izsoles noteikumi