Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Pļavas”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 8.septembrī plkst.10.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Pļavas”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54310030248, kas sastāv no zemes vienības 6,72ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54310030203.

Izsoles sākumcena 19500 EUR, izsoles solis 500 EUR

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1950EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 7.septembra plkst.18.00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 25768966.

Izsoles noteikumi