+A A
Sestdiena, 28. Novembris, 2020
Rita, Olita, Vita

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Mazdzilnas”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 8.septembrī plkst.10.30 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Mazdzilnas”, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54310020532, kas sastāv no zemes vienības 0,15ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54310020036.

Izsoles sākumcena 400 EUR, izsoles solis 30 EUR

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 40EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 7.septembra plkst.18.00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 25768966.

Izsoles noteikumi