Trešdiena, 23. Jūnijs, 2021
Līga

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Lielupes iela 43”, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 8.septembrī plkst.11.00 Kalnciema pagasta pārvaldē, Lielā iela 14, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Lielupes iela 43”, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ar kadastra Nr.54110010196, kas sastāv no zemes vienības 0,0461ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54110010196 un būves ar kadastra apzīmējumu 5411001012002.

Izsoles sākumcena 3300 EUR, izsoles solis 100 EUR

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 330EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Kalnciema pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 7.septembra plkst.18.00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 25768966.

Izsoles noteikumi