Otrdiena, 13. Aprīlis, 2021
Egils, Egīls, Nauris

Atklāta mutiska izsole nekustamajam īpašumam Austrumu ielā 11-14, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020. gada 8.septembrī plkst.10.00 Vilces pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam Austrumu ielā 11-14, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54909000180, kas sastāv no dzīvokļa 93,1 m² platībā, kopīpašuma 917/11295 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 54900030196001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 54900030196. 

Izsoles sākumcena 3690 EUR .Izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 369 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolē jāiesniedz Vilces pagasta pārvaldē Skolas ielā 6, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā  ne vēlāk kā līdz 2020. gada 7.septembra plkst.18.00.

Izsoles noteikumi