Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam Pīlādžu iela 2, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 16.septembrī plkst.10:00 Svētes pagasta pārvaldē Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam Pīlādžu iela 2, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54820020716, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54820020709, platība 0,2777ha. 

Izsoles sākumcena 13800 EUR, izsoles solis 500 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1380 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolei jāiesniedz Svētes pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 14.septembrim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi