Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus

Drukāt

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

  • “Pēteri”-4, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5470 900 0258. Izsoles sākumcena EUR 1 440; nodrošinājums – EUR 144; izsoles solis – EUR 50;
  • “Pēteri”-5, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5470 900 0259. Izsoles sākumcena EUR 1 900; nodrošinājums – EUR 190; izsoles solis – EUR 50.

Izsoles sākums – 31.07.2020., izsoles noslēgums – 31.08.2020. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 20.08.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: www.possessor.gov.lv. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: izsoles.ta.gov.lv.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.