Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Atklāta mutiska zemes nomas tiesību izsole zemes vienības daļām “Bajāri” Sesavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 20.augustā plkst.9:00 Sesavas pagasta pārvaldē, Zemgales ielā 11, Sesavā, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā, rīko atklātu mutisku zemes nomas tiesību izsoli (zemes vienības  daļas).

Informācija par zemes vienību:

Nosaukums, atrašanās vieta
“Bajāri”, Sesavas pagasts, Jelgavas novads
kadastra apzīmējums
54740030073
platība
55.9 ha
Lietošanas mērķis
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
Apgrūtinājumi
 
Izsoles sākuma nomas maksa
9223,50 EUR gadā bez pievienotās vērtības nodokļa
Nomas līguma termiņš
2021.gada 1. janvāris līdz 2026.gada 31. decembris

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 922,35 EUR, ar norādi „Bajāri” nomas tiesību izsoles drošības nauda” un dalības maksa 14,23 EUR, ar norādi „Bajāri” nomas tiesību izsoles dalības maksa”. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Sesavas pagasta pārvaldē.

Pieteikumi izsolei jāiesniedz Sesavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 17.augustam plkst.12.00.