Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Dacia Logan

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 3.septembrī plkst. 11.00 Alejas iela 7, Lielplatones pagastā, Jelgavas novadā rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Dacia Logan, valsts reģistrācijas Nr. HC 7091, izgatavots 2008.gadā.

Izsoles sākumcena 645 EUR (seši simti četrdesmit pieci), t.sk. PVN.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir 64,50  EUR.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, apskati saskaņojot pa tel.28685423.

Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Lielplatones pagasta pārvaldē, Alejas iela 7, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads ne vēlāk, kā līdz 2020.gada  3.septembra   plkst. 9.00.

Izsoles noteikumi