Sestdiena, 6. Marts, 2021
Vents, Centis, Gotfrīds

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Dacia Duster

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 10.septembrī plkst. 10.00 Dzirnavu ielā 1, Svētē, Svētes pagastā, Jelgavas novadā rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim Dacia Duster, valsts reģistrācijas Nr. HS 7218, izgatavots 2011.gadā.

Izsoles sākumcena 2000 EUR (divi tūkstoši euro), t.sk. PVN.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir 200  EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar vieglā pasažieru transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, apskati saskaņojot pa tālr.: 29522868.

Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Svētes pagasta pārvaldē, Dzirnavu iela 1, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, ne vēlāk, kā līdz 2020.gada  8.septembra   plkst. 17.00.

Izsoles noteikumi