Svētdiena, 7. Marts, 2021
Ella, Elmīra

Mutiska izsole ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim MITSUBISHI L200

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 11.septembrī plkst.10.00 Zaļenieku pagasta pārvaldē, Centra ielā 9, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - vieglajam pasažieru transportlīdzeklim MITSUBISHI L200, valsts reģistrācijas Nr. HK 9935, izgatavots 2007.gadā.

Visiem izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā drošības nauda pašvaldības bankas kontā 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir: 260 EUR (divi simti sešdesmit euro) un izsoles dalības maksa 50 EUR (piecdesmit euro).

Augstāksolīšanai tiek noteikts izsoles solis: 100 EUR.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar transportlīdzekļa atsavināšanas izsoles noteikumiem, kā arī ar tehniskajiem rādītājiem, kuri raksturo pārdodamo transportlīdzekli un ir izsoles rīkotāja rīcībā. Šo informāciju izsoles dalībniekiem sniedz Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Brikmanis (tālr.22016330).

Izsoles dalībniekam uz izsoli jāreģistrējas Zaļenieku pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 9.septembra plkst.17.00.

Izsoles noteikumi