+A A
Trešdiena, 27. Janvāris, 2021
Ildze, Ilze, Izolde

Atklāta mutiska izsole nekustamam īpašumam “Saulgrieži”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 20.oktobrī plkst.10:30 Vircavas pagasta pārvaldē Jelgavas ielā 4, Vircavā, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli nekustamam īpašumam “Saulgrieži”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54920050251, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 54920050046, platība 2,01ha.

Izsoles sākumcena 13600 EUR, izsoles solis 500 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1360 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pirmpirkuma tiesības ir atsavināmā nekustamā īpašuma nomniekam.

Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu un dalību izsolei jāiesniedz Vircavas pagasta pārvaldē ne vēlāk kā līdz 2020.gada 13.oktobrim plkst.17:00.

Izsoles noteikumi