Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Atklāta atkārtota mutiska izsole cirsmai-galvenā cirte-0,088 ha platībā nekustamā īpašuma “Lielvircavas kapi” zemes vienībā, Platones pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 14.oktobrī plkst.10:00 Platones pagasta pārvaldē Atspulgu ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli cirsmai-galvenā cirte-0,088 ha platībā nekustamā īpašuma “Lielvircavas kapi”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54700070266, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 54700070266.

Kopējā koku krāja 32,34 m³. Izsoles sākumcena 288 EUR.

Izsoles solis 10 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 28,80 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolē jāiesniedz Platones pagasta pārvaldē Atspulgu  ielā 4, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā  ne vēlāk kā līdz 2020.gada 12.oktobrim plkst.18.00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni  26694637, 29254629.

Izsoles noteikumi