+A A
Sestdiena, 16. Janvāris, 2021
Lida, Lidija

Atklāta atkārtota mutiska izsole nekustamajam īpašumam “Pagrabi koplietošanas”, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldība 2020.gada 13.oktobrī plkst.11:00 Elejas pagasta pārvaldē Dārza ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu atkārtotu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Pagrabi koplietošanas”, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.54480060675, kas sastāv no zemes vienības 0,3696 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 54480060675. 

Izsoles sākumcena 3120 EUR. Izsoles solis 100 EUR.

Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 312 EUR un izsoles dalības maksa 50 EUR.

Pieteikumu par dalību izsolē jāiesniedz Elejas pagasta pārvaldē Dārza  ielā 5, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā  ne vēlāk kā līdz 2020.gada 12.oktobrim plkst.17.00.

Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 28296031.

Izsoles noteikumi